Przebudowa ulicy w pobliżu KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim – inwestycja za 3,2 mln zł

Przebudowa ulicy w pobliżu KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim – inwestycja za 3,2 mln zł

Rewitalizacja drogi leżącej przy KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim, prowadzącej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz różnych firm i przychodni weterynaryjnych, jest już na horyzoncie. Miasto zdobyło dodatkowe fundusze niezbędne do realizacji tego projektu.

Głównym celem tej przebudowy nie jest tylko usprawnienie samej drogi, ale także wprowadzenie innych udogodnień, które zapewnią bezpieczną i swobodną podróż dla wszystkich użytkowników – zarówno kierowców, pieszych, jak i osób korzystających z innych środków transportu.

Podczas przetargu wybrano przedsiębiorstwo do wykonania przedmiotowego zadania. To z nim 4 marca została podpisana umowa. Następnie przystąpiono do przekazania terenu wykonawcy.

W przetargu wzięło udział dziesięć firm. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Z tą firmą właśnie zawarto umowę na rewitalizację ulic przy KWK 1 Maja. Dwa tygodnie po podpisaniu umowy, 18 marca, teren został przekazany przedsiębiorstwu. Od tego momentu firma ma pięć miesięcy na realizację projektu. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie mniej więcej 3,2 mln zł brutto.