Wsparcie dla rodzin z Wodzisławia dzięki unijnym funduszom – przypadek placówki "Dziupla"

Wsparcie dla rodzin z Wodzisławia dzięki unijnym funduszom – przypadek placówki "Dziupla"

„Dziupla”, czyli Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego, to instytucja, która służy jako miejsce pomocowe dla całych rodzin. Przez zapewnianie wsparcia w procesie opieki i wychowania dzieci oraz pracy z rodziną, „Dziupla” stała się nieocenionym punktem odniesienia dla wielu osób. Działalność tej placówki jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 3,25 miliona złotych, co pozwala na skuteczne wsparcie mieszkańców Wodzisławia. „Dziupla” jest jednym z setek projektów, które powstały w mieście dzięki unijnym funduszom.

Przed przystąpieniem do realizacji tego projektu, przeprowadzone zostały badania potrzebne do stworzenia Programu Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego. Badania te ujawniły szereg problemów społecznych występujących w mieście, jednym z nich było tzw. fenomen „dzieci rynku”, związany np. z niewydolnością rodzicielską. Tym rodzinom służy WPWD „Dziupla”, który pełni funkcję punktu opieki dziennej dla takich dzieci i oferuje wiele innych usług społecznych. Placówka ta znajduje się przy ulicy św. Jana 17 i tygodniowo z jej usług korzysta około 285 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatrudnia ponad 20 osób, w tym pracowników terenowych.

Jednakże analiza funkcjonowania placówki wykazała, że powierzchnia budynku nie jest wystarczająca do obsługi rosnącej liczby klientów (placówka dysponowała jedynie trzema pomieszczeniami), a także, że jej wyposażenie nie jest adekwatne do zapotrzebowania generowanego przez szeroki zakres oferowanych usług. Dodatkowo, placówka borykała się z niedoborem personelu, co oznaczało konieczność poszukiwania rozwiązań tych problemów. Jednym z nich było przeniesienie placówki do większego budynku – dawnego hotelu na ulicy Czyżowickiej 29b, który należy do miasta i był planowany do przebudowy.