Wodzisławianie stawiają kroki ku piątym wyborom do Parlamentu Europejskiego

Wodzisławianie stawiają kroki ku piątym wyborom do Parlamentu Europejskiego

Jesteśmy u progu kolejnego, piątego już z kolei, terminu wyborów do Parlamentu Europejskiego. W tym szczególnym dniu, 9 czerwca, mieszkańcy Wodzisławia wraz z innymi obywatelami naszego kraju będą wybierać spośród siebie 53 reprezentantów, którzy zasiądą w ławach Parlamentu Europejskiego na najbliższą pięcioletnią kadencję.

Ale jak przebiega ten proces wyborczy? Jak właściwie dokonujemy wyboru naszych posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego? Odpowiedź na to pytanie zawiera się w prawie Unii Europejskiej, które stanowi, że we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy. Jest to metoda, która polega na podziale mandatów w sposób odpowiadający do liczby zdobytych przez konkretne partie głosów.

Wszystko to odbywa się w Polsce w sposób bezpośredni oraz proporcjonalny. Oznacza to, że kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów z konkretnej listy wyborczej, uzyskuje pierwszeństwo w końcowym podziale mandatów. To właśnie ten system wyborczy decyduje o tym, kto ostatecznie zasiądzie na ławach Parlamentu Europejskiego i będzie reprezentować nasze interesy.