Strategiczny Program Inwestycji wprowadza przetarg na rozbudowę i modernizację dróg w Wodzisławiu Śląskim

Strategiczny Program Inwestycji wprowadza przetarg na rozbudowę i modernizację dróg w Wodzisławiu Śląskim

Rusza proces przetargowy, który ma na celu rozbudowę, modernizację i remont drogowo-infrastrukturalnego układu gminy Wodzisław Śląski. Wszystko to realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projektem objęte są różne ulice, w tym między innymi Ładna, Wałowa czy Rozwojowa. Koniec prac przetargowych i wybór wykonawcy planowany jest na 20 czerwca bieżącego roku.

Całość zamówienia została podzielona na trzy segmenty, które będą obejmować różne obszary miasta. Pierwsze z nich, określane jako „Część I – Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski – zakres A”, skupia się na kilku kluczowych projektach.

Wśród nich znajduje się rozbudowa ulicy Rozwojowej oraz skrzyżowania z ulicą Olszyny, realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Innym ważnym zadaniem jest remont ulicy Leśnej z dodatkową budową kanalizacji deszczowej. Z kolei ulica Bojowników od numeru 24 ma zostać przebudowana.

Planuje się również remont ulicy J. Chełmońskiego, a także przebudowę ulicy dr L. Mendego i ulicy bocznej Młodzieżowej od posesji numer 273M do posesji numer 273O. Nie zabraknie również zmian na lokalnej drodze przy ulicy M. Dąbrowskiej oraz na ulicach Ładnej i Wałowej.

Swoje odnowienie zyska także nawierzchnia ulicy Radlińskie Chałupki – remont obejmie odcinek od posesji numer 38 do ulicy Rybnickiej oraz fragment od skrzyżowania z ulicą Radlińskie Chałupki, poprzez osiedle Przyjaźni, aż do restauracji „Kamaro”.