Drugi etap procesu tworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego: start budowy Drogi Głównej Południowej do końca roku

Drugi etap procesu tworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego: start budowy Drogi Głównej Południowej do końca roku

Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnego etapu realizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego finalizacja zaplanowana jest na koniec bieżącego roku. Dokument ten będzie stanowił fundament dla marszałka województwa śląskiego, umożliwiając mu rozpoczęcie realizacji projektu budowy Drogi Głównej Południowej. Przetarg na wykonanie tego dokumentu zostanie rozstrzygnięty 6 czerwca bieżącego roku.

Planowana Droga Główna Południowa to jeden z kluczowych elementów inwestycji na naszym terenie. Jej głównym celem jest połączenie szeregu miejscowości, w tym Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów, Godowa, Jastrzębia-Zdrój oraz Pawłowic ze zjazdem na autostradę A1 w Mszanie. Dzięki tej drodze ruch samochodowy ma stać się bardziej płynny, a wielu widzi w niej także potencjał rozwoju ekonomicznego regionu.

Lokalne władze od długiego czasu starają się o realizację tej inwestycji. Niestety, procedury dotyczące budowy tej strategicznej drogi na dłuższy czas utknęły w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z przewlekłym procesem, miasto postanowiło złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oskarżając dyrektora GDOŚ o opóźnienia.