Powiat Wodzisławski otrzymał dofinansowanie na komunikację. Ceny biletów pozostają bez zmian

Powiat Wodzisławski otrzymał dofinansowanie na komunikację. Ceny biletów pozostają bez zmian

Wodzisławski Powiat otrzymał niemal 5 mln złotych dofinansowania na obsługę powiatowej komunikacji ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Taka kwota to znaczne wsparcie finansowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wynik prognozowany dla utrzymania Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej w roku 2024 jest szacowany na około 8,5 mln złotych. Takie koszty ponoszą samorząd powiatu oraz gminy tworzące wspólnotę – Godów, Gorzyce i Lubomia – jak informuje starostwo. Dzięki zdobytym funduszom ceny biletów pozostaną niezmienione. Od 2014 roku utrzymują się one na stałym poziomie.

Według planów, koszty utrzymania komunikacji powiatowej w roku 2024 wyniosą około 8,5 mln złotych. Będą je pokrywać Powiat Wodzisławski oraz gminy Lubomia, Godów i Gorzyce. Dofinansowanie otrzymane w tym roku na utrzymanie Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wynosi 4,9 mln złotych. Zostało ono przeznaczone na utrzymanie cen biletów na niezmienionym poziomie, który obowiązuje od 2014 roku.

Wodzisławska Komunikacja Powiatowa obsługuje 12 tras autobusowych, łącząc południową część powiatu z Wodzisławiem, Pszowem i Rydułtowami, a także z miastami sąsiednimi, takimi jak Racibórz czy Jastrzębie. Miesięcznie korzysta z niej około 75 tys. osób.