Nadchodząca przebudowa ulic w Wodzisławiu Śląskim dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład

Nadchodząca przebudowa ulic w Wodzisławiu Śląskim dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład

Planuje się gruntowne prace remontowe na kilku drogach w Wodzisławiu Śląskim. Te, które mają zostać odnowione to m.in. ulice Mendego, Wiejska i PCK. Ponadto, ulica Rozwojowa zostanie także rozbudowana. Ta inwestycja przyczyni się do rozwoju lokalnej strefy gospodarczej, gdzie działalność prowadzą takie firmy jak Eko-Okna, InPost i KNS. Pragniemy przypomnieć, że miasto uzyskało 30 mln zł na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to pełna kwota wnioskowana przez Wodzisław Śląski. Szacunkowa wartość zadań to ponad 31,6 mln zł, przy założeniu wkładu własnego miasta na poziomie 5%.

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont dróg na terenie Wodzisławia Śląskiego. Ulice, które zostaną objęte pracami, są obecnie w złym stanie technicznym i wymagają pilnych działań naprawczych.

Ulica Rozwojowa zostanie rozbudowana, a także skrzyżowanie z ulicą Olszyny. To wpłynie pozytywnie na rozwój strefy gospodarczej, w której obecnie działają firmy.

Planowane jest również odnowienie wielu innych ulic: Leśnej (wraz z budową kanalizacji), Wiejskiej (od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy z Gminą Gorzyce), nawierzchni na osiedlu XXX-lecia obok budynków 22-29, Piastowskiej, Chełmońskiego, Dąbrowskiego (od posesji 67 do 69D), Wiejskiej (od posesji nr 38 do rejonu działki nr 90), Mendego, bocznej Młodzieżowej (od posesji 273M do 273O), PCK oraz drogi od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do Publicznego Przedszkola nr 6 i bocznej przy ul. Wyszyńskiego (od klatki nr 5 do klatki nr 19). Dodatkowo, remont obejmie także ulice Marii Dąbrowskiej, Ładnej, Wałowej i nawierzchnię ul. Radlińskie Chałupki (od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej i odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chałupki przez osiedle Przyjaźni do restauracji „Kamaro”) oraz Bojowników (od numeru 24).