Nowe inwestycje drogowe- czy zostaną zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych?

Nowe inwestycje drogowe- czy zostaną zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych?

Władze powiatu wodzisławskiego starają się o dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych. Które z planowanych remontów ulic zostaną zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych? Czy przygotowywane wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie?

Starosta wodzisławski przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru dróg, które zostaną zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych, zdecydował się na dokładną analizę sprawy z pomocą Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wydziału Funduszy Zewnętrznych starostwa powiatowego. Z trzech najlepszych opcji wybrano dwie, jakimi są dalszy remont ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim oraz modernizacja następnej części ul. Raciborskiej od Bełsznicy do Rogowa.

Modernizacja ulicy Raciborskiej to inwestycja, która wymaga nie tylko funduszy w odpowiedniej wysokości, ale też dużo czasu, dlatego planowo miałaby przebiegać przez dwa lata. Ze względu na obręb prac, koszty tej inwestycji to ponad 13 mln zł. W jej zakres wchodzi całkowita renowacja drogi, przebudowa chodników, murów oporowych i sieci elektroenergetycznej. Kolejnym punktem będzie także nowa kanalizacja deszczowa oraz zatoka autobusowa. Remont obejmie aż 2 kilometry drogi, która prowadzi do ul. Sportowej w Rogowie.

Drugą propozycją jest kontynuacja remontu ul. Radlińskiej w Wodzisławiu. Ta inwestycja pozwoliłaby przebudować drogę oraz chodniki, a także stworzyć nową kanalizację deszczową. Dofinansowanie byłoby też okazją do renowacji murów oporowych i sieci elektroenergetycznej. Koszt tej inwestycji został oszacowany na 5,2 mln zł. Takie fundusze umożliwiłyby także umieszczenie oznakowania aktywnego przy przejściu dla pieszych. Według planu pracę w Wodzisławiu miałyby zakończyć się jesienią 2021 roku.

Spośród wszystkich opcji wybrano te, które mają największą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. To, czy inwestycje zostaną zrealizowane, zależy całkowicie od tego, czy powiat otrzyma dofinansowanie, które wystarczy na pokrycie wystarczającej części kosztów.