Apel Urzędu Miasta Wodzisław dotyczący obowiązków odśnieżania posesji w zimowym okresie

Apel Urzędu Miasta Wodzisław dotyczący obowiązków odśnieżania posesji w zimowym okresie

Mieszkańcom Wodzisławia przypominamy o konieczności utrzymania czystości na terenach przyległych do ich posiadłości. Ze względu na przepisy prawa, każdy właściciel nieruchomości jest zobligowany do usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń znajdujących się wzdłuż własnej działki. Podczas obecnych, wyższych temperatur, topniejący śnieg zamienia się w chlapę, która utrudnia poruszanie się po chodnikach.

Urząd Miasta Wodzisław ponawia apel do wszystkich właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli oraz zarządców. Ich zadanie polega na regularnym sprzątaniu chodników wzdłuż posesji – usuwaniu błota, resztek śniegu, lodu oraz innych nieczystości. Istotne jest, aby przejście obok posesji było zawsze bezpieczne dla przechodniów.

Jednocześnie podkreślamy, by nie przenosić zgromadzonego śniegu z chodnika na jezdnię. Zgodnie z wytycznymi, zaśmiecenia powinny zostać przeniesione na krawędź chodnika od strony ulicy.

Urzędnicy szczegółowo tłumaczą, że oblodzone chodniki powinny być obsypane solą lub piaskiem. Dzięki temu można zapobiec potencjalnym upadkom i poślizgnięciom przechodniów w sezonie zimowym.