Przebudowa ulicy Wałowej w Wodzisławiu Śląskim – rusza przetarg

Przebudowa ulicy Wałowej w Wodzisławiu Śląskim – rusza przetarg

Planuje się gruntowną renowację ulicy Wałowej w mieście Wodzisław Śląski. W chwili obecnej, trwa procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie wykonawcy planowanych prac remontowych. Możliwość złożenia ofert na realizację tego zadania upływa w najbliższy czwartek, a dokładniej 5 października bieżącego roku.

Zadaniem tej inwestycji jest nie tylko odnowienie samej drogi, ale przede wszystkim podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz komfortu jej użytkowników. Dzięki temu poprawa infrastruktury drogowej przyczyni się do sprawniejszej komunikacji oraz estetyki całego otoczenia.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem się wykonania tego zadania informujemy, iż oferty mogą być składane do godziny 8:00 w dniu 5 października. Szczegółowe warunki przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta.