Inwestycja w infrastrukturę transportową: Budowa przystanku kolejowego "Wodzisław Śląski Centrum"

Inwestycja w infrastrukturę transportową: Budowa przystanku kolejowego "Wodzisław Śląski Centrum"

W kontekście „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, intensywnie prowadzone są prace związane z rozbudową infrastruktury transportowej. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest budowa przystanku kolejowego „Wodzisław Śląski Centrum”. Magistrat Wodzisławia od kilku lat starał się o realizację tego projektu, a obecnie prace nad przystankiem znajdują się już w zaawansowanym stadium.

Planowane jest, że nowy przystanek kolejowy zostanie udostępniony do użytku publicznego na początku 2024 roku. Wykonanie tej inwestycji pochłonęło ponad 3 miliony złotych. Całe przedsięwzięcie stanowi istotny krok na drodze do poprawy dostępności i jakości transportu publicznego w regionie.