Elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli w Wodzisławiu rozpoczyna się 11 marca

Elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli w Wodzisławiu rozpoczyna się 11 marca

Od godziny 8:00 w poniedziałek 11 marca ruszy proces elektronicznego rejestrowania dzieci do publicznych przedszkoli w Wodzisławiu. Rekrutacja będzie kontynuowana aż do 15:00 środy, 27 marca. Całość procesu naboru zostanie przeprowadzona za pośrednictwem systemu cyfrowego.

Chociaż skompletowanie wniosku w systemie elektronicznym jest niezbędne, nie zastępuje ono formalnego złożenia wniosku. Wydrukowany i podpisany przez opiekunów prawnych wniosek musi zostać fizycznie dostarczony do wybranego jako pierwsze przedszkola. Wraz z nim, rodzice lub opiekunowie powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymogów rekrutacyjnych. Każdy wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie zostanie uwzględniony.

Rodzice dzieci, które planują kontynuować edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym, nie są zobowiązani do udziału w procesie rekrutacji. Ich deklaracje mogą być składane od 19 lutego do 1 marca (do godziny 15:00).

Do publicznego przedszkola w Wodzisławiu będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w mieście, które urodziły się między 2021 a 2015 rokiem oraz te, które mają powyżej 7 lat i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kryteria rekrutacji są zgodne z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) oraz regulaminem Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.