Poszukiwani kandydaci do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego

Poszukiwani kandydaci do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) zaprasza do składania aplikacji na stanowisko członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego (RKRES). Aplikacje, w formie papierowej lub cyfrowej, można przesyłać do 27 października 2023 roku.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej działa jako organ doradczo-konsultacyjny, ze szczególnym zadaniem koordynowania działań na rzecz ekonomii społecznej na terenie regionu. Głównymi obszarami współpracy RKRES są samorząd województwa, Marszałek Województwa oraz ROPS.

Komitet ma szereg zadań do spełnienia, w tym wyrażanie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej i projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto, Komitet jest odpowiedzialny za monitorowanie wyników realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej i wyrażanie opinii na ten temat.