Klub sportowy z Wodzisławia wygrywa sprawę sądową

Klub sportowy z Wodzisławia wygrywa sprawę sądową

SWD Wodzisław Śląski, lokalny klub sportowy, odnotował sukces w batalii prawnej z miastem. Spór dotyczył konkursu na promowanie miasta przez organizacje sportowe działające na jego terenie. Informacje na temat aktywnej postawy zarządu klubu i ich krytycznego spojrzenia na decyzje prezydenta miasta przekazano za pośrednictwem oświadczenia wysłanego do miejscowych mediów.

Jako przypomnienie, to zarząd SWD Wodzisław Śląski podjął decyzję o wniesieniu sprawy do sądu, kwestionując decyzję Krajowej Izby Odwoławczej wydaną 13 kwietnia. Decyzja ta była ściśle powiązana z konkursem mającym na celu promocję miasta za pomocą działalności klubów sportowych.

Z uzasadnienia wydanego przez sąd wynika, że podjęta została decyzja o zmianie wcześniejszego werdyktu Krajowej Izby Odwoławczej. W nowym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Miasto Wodzisław Śląski jako stronę zamawiającą obarcza odpowiedzialność za naruszenie przepisów art. 226 ust. 1 pkt 5, art. 462 ust. 3 oraz art. 239 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W efekcie, sąd zdecydował o nałożeniu na miasto kosztów procesu, przyznając Klubowi Sportowemu SWD Wodzisław Śląski kwotę 12 214 zł jako zwrot wydatków poniesionych w trakcie postępowania odwoławczego.