Informacje na temat rozpoczęcia głosowania w ramach piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Informacje na temat rozpoczęcia głosowania w ramach piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zakomunikowano niedawno o rozpoczęciu procesu głosowania, które jest składową piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie to odbywa się za pośrednictwem metody cyfrowej, korzystając z aplikacji, którą można zlokalizować na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Oprócz tego, istnieje również opcja oddania głosu za pośrednictwem tradycyjnej metody papierowej, poprzez umieszczenie karty do głosowania bezpośrednio w urnie. Mieszkańcy naszego regionu mają możliwość aktywnego udziału w tym procesie aż do dnia 12 września.

Należy podkreślić, że proces głosowania jest możliwy do przeprowadzenia w sposób elektroniczny. Innym sposobem jest tradycyjne oddanie głosu poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny. Na stronie internetowej znajduje się lista miejsc, gdzie można oddać swój głos w ten sposób. Wszyscy mieszkańcy naszego województwa mają prawo do głosowania i mogą dokonywać wyboru spośród 113 zadań, które zostały dopuszczone do procesu głosowania.

W ramach powyższego procesu głosowania każdy obywatel zamieszkujący teren województwa śląskiego ma prawo przyznać jeden punkt dla zadania zgłoszonego w ramach pul EKO oraz REGIO. Należy pamiętać, że oddać głos można tylko raz – podczas jednej sesji logowania należy dokonać wyboru zadań z obu pul.